Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Posted by mpulanow In: Uncategorized No comments

Szanowni Państwo, przypominamy, iż od roku szkolnego 2020/2021 zmieniają się zasady dotyczące organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Dotychczasową praktyką było zgłaszanie uczniów przez szkołę. Aktualnie jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz są rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Szkoła zatem nie będzie już mogła w Państwa imieniu zgłaszać uczniów do dowozu.

Przyznanie dowozu będzie możliwe jedynie na podstawie wypełnionego wniosku rodzica/opiekuna prawnego wraz z dołączoną kopią ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i złożonych w Wydziale Edukacji UMK przy ul. Stachowicza 18. Nowe wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej https://portaledukacyjny.krakow.pl/198439,artykul… , na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji oraz w Sekretariacie Szkoły.

Pozdrawiamy

0 Likes