OTWARTY NABÓR
DO BEZPŁATNYCH SZKÓŁ :

  • Szkoła Podstawowa Specjalna z klasą zerową,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

Do naszych Szkół zapraszamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Organem prowadzącym Szkoły jest Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń”.

Fundacja powstała w 1992 roku i od początku koncentruje swoją uwagę na dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, wymagającej całodobowej opieki i pielęgnacji. Realizując swoje cele statutowe oraz w zgodzie z misją i wartościami, Fundacja prowadzi:

  • Dom Pomocy Społecznej (od 1 lutego 2006)
  • Zespół Szkół Specjalnych (od 1 września 2009)

Podejmowane przez Fundację działania mają na celu poprawę warunków życia podopiecznych, stworzenie możliwości jak najlepszej rehabilitacji, leczenia i integracji społecznej.

„Kiedyś zapytano mnie dlaczego warto pomagać? Moja odpowiedź jest bardzo prosta: to ogromna wewnętrzna satysfakcja pomagać drugiemu człowiekowi, nie tylko materialnie, ale służyć mu całym sercem, pracą, całym sobą. Tylko takie życie ma sens, nie jest puste i bezwartościowe”

Stanisława Centkowska, założycielka Fundacji,
Prezes Zarządu Fundacji, Kawaler Orderu Uśmiechu
Ambasador Dobrej Woli UNICEF

1% dla Fundacji dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń”

Przekazanie 1% podatku jest niezwykle proste! Wystarczy na ostatniej stronie formularza PIT wpisać numer KRS 0000032977. To najszybszy sposób pomocy najbardziej potrzebującym.

CO NAS WYRÓŻNIA

Ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera.
Niewielka liczba uczniów w klasach w pełni umożliwia realizację zasady indywidualizacji pracy.

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Metoda M.Ch.Knillów, Metoda Dobrego Startu, Biofeedback, Hipoterapia, Dogoterapia, zajęcia na basenie, komunikacja wspomagająca i alternatywna, zajęcia w Sali Doświadczenia Świata, pedagogika zabawy, zajęcia artystyczne, karmienie terapeutyczne, projekty muzyczno-teatralne, kulinarne, konkursy, wystawy prac uczniów, kiermasze świąteczne, imprezy okolicznościowe.

Organizacja różnych form wypoczynku: zielone szkoły, wycieczki, wyjazdy integracyjne, udział w życiu kulturalnym i społecznym. Dostęp do przestrzeni zielonych (duży ogród).

Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele z pasją. Warunki lokalowe z nowoczesnym wyposażeniem, bez barier architektonicznych. Komunikacja alternatywna i wspomagajaca ACC z wykorzystaniem komunikatorów, komputerów i iPad-ów.