Kto może zostać wolontariuszem?
Co należy do obowiązków wolontariusza?

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem oraz praktykami studenckimi w naszej Szkole zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.

Regulamin wolontariusza w Zespole Szkół Specjalnych
ul. Ułanów 25 w Krakowie:

1. Wolontariuszem może zostać każdy kto pragnie służyć innym.
2. Wolontariusz musi wykazać się odpowiednimi predyspozycjami do niesienia pomocy.
3. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z opiekunem wolontariatu lub innym pracownikiem szkoły upoważnionym do tego.
4. Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność szkoły, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności do których nie ma uprawnień.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłaszać opiekunowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.
7. Oprócz stałych zajęć w wolontariacie każdy wolontariusz powinien wyrazić gotowość zaangażowania się w działania jednorazowe.
8. Wolontariusz, na własną prośbę, może otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy.
9. Wolontariusz pracuje społecznie, to znaczy nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.
10. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować opiekuna nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu.