Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami.

Celem edukacyjnym jest wszechstronny rozwój uczniów, oczywiście na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.

Edukacja w tej szkole trwa 3 lata, istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o rok. Nauka opiera się na indywidualnych dla każdego ucznia planach edukacyjno – terapeutycznych.

Klasa może liczyć od 3 do 6 osób, aktualnie jest to 4 wspaniałych chłopców.

Edukacja obejmuje:

  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • Zajęcia Kształtujące Kreatywność
  • Wychowanie Fizyczne
  • Dogoterapia
  • Rehabilitacja
  • Religia
  • Muzykoterapia
  • Logopedia
  • Hipoterapia
  • Rewalidacja Indywidualna (Integracja Sensoryczna

Przysposobienie do Pracy:

Gospodarstwo Domowe

Prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, gotowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków.

Prace Ogrodnicze

Uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.

Prace biurowe

Obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

Prace stolarsko-konserwatorskie

Prace stolarsko - konserwatorskie - wytwarzanie drobnych przedmiotów z drewna: doniczki, wieszaki, zabawki, budki dla ptaków oraz konserwacja mebli.

Rękodzielnictwo

Wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, wyrób ozdób i biżuterii, origami) i materiałów (szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy, drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki).

Oprócz zajęć edukacyjnych organizowane są różnorodne wystawy, konkursy oraz wycieczki.

Spacery kumpli, olimpiady specjalne, zielone szkoły, wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowie oraz do Korzkwi.