Szkoła Podstawowa Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Placówki przeznaczone są dla uczniów z orzeczeniem umiarkowanym,
znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
również ze sprzężeniami. 

Nasze szkoły są bezpłatne.

Posiadają wymagane uprawnienia, nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Urzędu Miasta Krakowa. Oferujemy kształcenie zgodne z programem Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Stworzyliśmy ofertę opieki, edukacji i rehabilitacji nad dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności.

Dla każdego ucznia ustalamy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający jego możliwości, potrzeby i zainteresowania – w porozumieniu
z rodzicami i specjalistami z wielu dziedzin pedagogiczno-medycznych.

W pracy z uczniami wykorzystywane są metody – od Metody Dobrego Startu, Weroniki Sherborne, Metoda Knill’a, Metoda Kierowanego Nauczania Andreasa Peto, pedagogiki Marii Montessori do Kinezjoterapii Edukacyjnej i Integracji Sensorycznej.
Prowadzimy działania wspierające i aktywizujące komunikację przy uwzględnieniu możliwości każdego z uczniów. Oferujemy hipoterapię, wyjazdy na basen, zielone szkoły oraz zajęcia w ogrodzie.
Uczniowie objęci są pomocą psychologiczną, terapeutyczną i logopedyczną. Prowadzona jest rehabilitacja i fizjoterapia według indywidualnych zaleceń lekarskich. Umożliwiamy udział uczniów w życiu społecznym i kulturalnym. Organizujemy wycieczki do teatru, kina, na górski kulig, do zoo, ogrodu doświadczeń itd. Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach z muzykoterapii, w zajęciach teatralnych i konkursach.

Kształcimy dzieci niepełnosprawne w atmosferze szacunku oraz ciepła rodzinnego. Wie o tym doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, specjalistów i opiekunów, dostosowująca metody i formy do indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Co możemy zaoferować?

Miłość, Dobroć, Pomoc

INICJATYWA

Wszystkie inicjatywy Fundacji mają na celu poprawę warunków życia podopiecznych, stworzenie możliwości jak najlepszej rehabilitacji, leczenia i integracji społecznej.

BEZPIECZEŃSTWO

Chcemy, aby nasi podopieczni mogli żyć godnie i pięknie w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu.

WARTOŚCI

Najważniejsze, chcemy by nasi podopieczni czuli się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Dziecko jest dla nas
autentyczną i widzialną miłością.

Kształcimy dzieci niepełnosprawne, w atmosferze szacunku oraz ciepła rodzinnego. Stwarzamy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju, każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół i pozna smak sukcesu.
Jesteśmy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji w imię dobra okazywanego drugiemu człowiekowi.

Skontaktuj się z nami!

„Kiedyś zapytano mnie – dlaczego warto pomagać? Moja odpowiedź jest bardzo prosta: to ogromna wewnętrzna satysfakcja pomagać drugiemu człowiekowi, nie tylko materialnie, ale służyć mu całym sercem, pracą, całym sobą. Tylko takie życie ma sens, nie jest puste i bezwartościowe”
– Stanisława Centkowska

Nasza Kadra nauczycielska

Zespół Szkół Specjalnych składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, którzy każdego dnia z zaangażowaniem realizują jeden główny cel: pomoc dziecku. Dzięki dobrej komunikacji między sobą jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom kompleksową diagnozę i terapię.